• Stołówka

    • mgr Anna Bąkowska - intendentka szkolna

     e- mail: a.bakowska@dobrcz.pl

      

     Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

     Karta zgłoszenia dziecka na obiady w roku szkolnym 2021/2022

      

      

     PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ I KUCHNI

      

     1. W pomieszczeniach stołówki szkolnej, kuchni, jadalni i innych przeznaczonych na spożycie ciepłych posiłków należy zapewnić odpowiednią odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5 m. Jeżeli zachowanie odległości nie jest możliwe należy wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej.

     2. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć kontakty personelu kuchennego
      z uczniami, nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi sprzątającej.

     3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

     4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
      w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

     5. Pomieszczenia przeznaczone do korzystania z posiłków, zapewniające prawidłowe warunki sanitarnohigieniczne, należy przystosować zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii:

      1. nie zaleca się samoobsługi, dania powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną;

      2. stoliki należy oddalić od siebie na odległość min. 1,5m;

      3. należy zorganizować zmianowe wydawanie posiłków;

      4. w miarę możliwości należy dopilnować, aby przy jednym stoliku przebywali uczniowie z tej samej klasy;

      5. po każdej grupie konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.

     6. W przypadku braku możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłku.