• Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

   •  

    Lp.

    Nazwisko i imię

    Nauczany przedmiot / kwalifikacje

    1.

    mgr Grażyna Gwizdała

    Dyrektor SP w Kotomierzu

    nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, pedagog szkolny

    2.

    mgr Agnieszka Szmyd

    Wicedyrektor SP w Kotomierzu

    nauczyciel języka angielskiego, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, bibliotekarz

    3.

    mgr Krystyna Adamczyk

    nauczyciel religii

    4.

    mgr Ewelina Adamczyk-Cękała

    nauczyciel edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej, trener grafomotoryki

    5.

    mgr Małgorzata Basińska

    psycholog

            6.

    lic. Jadwiga Baumgart

    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

            7.

    mgr Magda Burkwicz

    nauczyciel języka polskiego, edukacji przedszkolnej, logopeda

    8.

    mgr Jacek Dreger

    nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

    9.

    mgr Agnieszka Drożyńska

    nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa

    10.

    lic. Michał Drożyński

    nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

     11.

    mgr Anna Formuszewicz

    nauczyciel języka angielskiego

           12.

    mgr Daria Grądziel

    nauczyciel edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

    13.

    mgr Anna Kalisz

    nauczyciel edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, oligofrenopedagog

     14.

    mgr Sylwia Kochańska

    nauczyciel wspomagający, edukacja przedszkolna, terapia dziecka, język angielski

    15.

    mgr Lucyna Kwiatkowska

    nauczyciel wspomagający, doradca zawodowy, terapeuta ręki, edukacja i terapia osób z zaburzeniami spektrum autyzmu

    16.

    mgr Aleksandra Kulpa

    nauczyciel przyrody, plastyki, bibliotekarz

    17.

    mgr Anna Łaska

    nauczyciel matematyki

    18.

    mgr Karolina Marciniak

    nauczyciel języka polskiego, historii, logopeda

    19.

    lic. Marta Mele

    nauczyciel wspomagający, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacja i terapia osób z zaburzeniami spektrum autyzmu, wychowawca świetlicy

    20.

    mgr Roman Nalazek

    nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

    21.

    mgr Magdalena Perlik

    nauczyciel edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

    22.

    mgr Arleta Piaskowska

    nauczyciel języka polskiego, geografii, oligofrenopedagog

    23.

    lic. Karolina Siedlecka

    nauczyciel wspomagający, język angielski, język niemiecki, diagnoza, edukacja i terapia osób z zaburzeniami spektrum autyzmu

    24.

    mgr Barbara Skrzypczyńska

    nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, trener grafomotoryki, terapeuta ręki, oligofrenopedagog

    25.

    dr Jacek Szypryt

    nauczyciel techniki, informatyki, fizyki

    26.

    mgr Aleksandra Trella

    nauczyciel muzyki

    27.

    mgr Ewa Tuchółka

    nauczyciel matematyki, terapeuta pedagogiczny

    28.

    mgr Ewa Urbańska

    nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

    29.

    mgr Paulina Zalewska

    nauczyciel wspomagający, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, logopeda

    30.

    mgr Anna Zaręba

    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, terapeuta pedagogiczny, tyflopedagog, surdopedagog

    31.

    dr Anna Żabicka

    nauczyciel biologii, chemii, przyrody, fizyki, oligofrenopedagog