• Koło gier planszowych dla uczniów klas 1-3

    

   Koło historyczne

   Działa w szkole od początku obecnego wieku pod kierunkiem p. Agnieszki Drożyńskiej.
   Sposób działania dostosowany jest do oczekiwań uczniów, którzy sami określają swoje zainteresowania daną dziedziną, epoką, formą działalności. Uczestnicy działają metodą projektu: wyznaczają cel, dzielą się zadaniami, realizują i oceniają wyniki swoich działań. W ten sposób powstają apele okolicznościowe (Święto Niepodległości, Święto Konstytucji, powstania Polskiego Państwa Podziemnego i inne), których scenariusze są pisane przez samych uczniów – nigdy od 2000 roku nie skorzystaliśmy z gotowych scenariuszy! Uczniowie, którzy interesują się historią i są w najwyższych klasach w szkole, chętnie i często przygotowują i przeprowadzają także konkursy wiedzy historycznej dla klas młodszych, pokazy, budują modele, kręcą filmy lub wykonują gazetki, także trójwymiarowe. Przede wszystkim jednak poszerzają własną wiedzę poprzez przygotowywanie i przedstawianie referatów na wybrany temat: cała grupa wspólnie określa jedną tematykę (np. dzieje wojen, zwierzęta w historii człowieka, szpiedzy lub mitologie różnych ludów), po czym każdy uczeń (lub parami) wybiera sobie jeden temat do opracowania. Po przedstawieniu swojego referatu (najczęściej w formie multimedialnej) prowadzący uczeń przeprowadza quiz na jego temat, na koniec którego mile widziane są słodkie nagrody (zwłaszcza że kółko jest na 8. godzinie lekcyjnej, gdy wszystkim burczy w brzuchach). W zajęciach kółka od lat uczestniczy regularnie od 10 do 20 uczniów, często wcale nie osiągających najwyższych wyników z historii. Być może przyciąga ich sympatyczna atmosfera: oni wcale nie kochają historii, oni po prostu kochają tu być.

   W roku szkolnym 2019/2020 na koło historyczne uczęszczają zainteresowani uczniowie z klasy 7 i 8 SP. 

    

    

   Koło gitarowe

   W szkole działa koło gitarowe: dla zaawansowanych w środy na 8.lekcji. Maksymalna ilość uczestników to 4-5 osób. Wymagane jest posiadanie własnego instrumentu i dużej cierpliwości do systematycznych ćwiczeń. Uczestnicy zajęć oprócz nauki gry na instrumencie śpiewają (jeśli chcą) lub korzystają ze śpiewu (do którego mogą akompaniować) sympatyków koła. Uczą się także wzajemnie od siebie, proponują nowe piosenki, dzielą się doświadczeniami. Koło gitarowe prezentuje się na różnych uroczystościach szkolnych (Dzień Języków Obcych, pokaz Wszystkich Świętych itp.) oraz przygotowuje występ na pokaz talentów w czerwcu.

    

    

    

   Wolontariat

   Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Kotomierzu zrzesza uczniów z najstarszych klas, którzy chcą działać zarówno na rzecz środowiska lokalnego, jak i włączać się w akcje krajowe i globalne.Młodzież natychmiast podejmuje działania, jeżeli widzi, że ktoś potrzebuje pomocy. 

   Uczniowie i uczennice włączają się w akcje, które organizowane są przez różne fundacje i stowarzyszenia np. Górę Grosza, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Pomóż i Ty, Edukujemy - Pomagamy, Wylosuj Aniołka, Marzycielską Pocztę.Wspierają także działania Polskiej Akcji Humanitarnej (Świat bez głodu, Studnia dla Południa, Akcja Edukacja), Redemptoris Misio (Ołówek dla Afryki) oraz Asante  (Kredki dla Afryki). Powyższe akcje to nie tylko zbiórki, ale przede wszystkim działania edukacyjne, które wolontariusze proponują całej społeczności szkolnej np. wystawy, lekcje, konkursy, pokazy itp.

               Młodzież aktywna w Szkolnym Kole Wolontariatu wykonuje dużo pracy, jest zaangażowana, chętna do podejmowania wyzwań, ciekawa świata i ludzi. W swoich działaniach dostrzega problemy ich najbliższego otoczenia, chce pomagać, dzielić się swoją wiedzą i pracą. Jednocześnie młodzi ludzie widzą, że należy pochylić się także nad problemami tych, którzy mieszkają w najdalszych zakątkach świata.Ich praca wolontarystyczna poszerza horyzonty, uczy współpracy, kształtuje empatię oraz daję podstawę do budowania własnej przyszłości.

   Opiekunem wolontariatu jest p. Ewa Urbańska.

    

  • brak danych