• W naszej szkole został wdrożony dokument  dotyczący polityki oraz procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem, którego naczelną zasadą jest dobro dziecka.

    Zbiór zasad zebranych w dokumencie ma na celu tworzyć/utrzymać bezpieczne i przyjazne
    środowisko szkolne i przedszkolne.

    Dokument dostępny jest u Dyrektora szkoły.