•  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
     im. Stefana Żeromskiego w Kotomierzu
     w roku szkolnym 2023/2024

      

     Uwaga! Zmiana nr konta Rady Rodziców!

     WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

     Wpłaty przyjmowane są u skarbnika Rady Rodziców w czasie zebrań z rodzicami oraz przelewem na konto Rady Rodziców przy SP w Kotomierzu

     04 81420007 0521 9869 3000 0001

     Przy wpłatach na konto prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.

      

     Regulamin Rady Rodziców

      

     Prezydium:

     Anna Borowska (kl. „0”) – przewodnicząca

     Krzysztof Wichert (kl. 2a) – zastępca przewodniczącego

     Honorata Zielińska-Szuster (kl. 5a) – sekretarz

     Joanna Wełnińska (kl. 3) – skarbnik

      

     Członkowie:

     Katarzyna Ciechanowska (kl.PP)

     Agnieszka  Michałek (kl. 1)

     Paulina Baumgart (kl. 2b)

     Beata Kwasigroch (kl. 4a)

     Hanna Chełmińska (kl. 4b)

     Wioletta Grabowska (kl. 5b)

     Hanna Rzepa (kl. 6)

     Dawid Kumkowski (kl. 7)

     Anna Grzempa (kl. 8)