• Wolontariat

    Opiekun wolontariatu: mgr Ewa Urbańska

    Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Kotomierzu zrzesza uczniów z najstarszych klas, którzy chcą działać zarówno na rzecz środowiska lokalnego, jak i włączać się w akcje krajowe i globalne.Młodzież natychmiast podejmuje działania, jeżeli widzi, że ktoś potrzebuje pomocy. 

    Uczniowie i uczennice włączają się w akcje, które organizowane są przez różne fundacje i stowarzyszenia np. Górę Grosza, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Pomóż i Ty, Edukujemy - Pomagamy, Wylosuj Aniołka, Marzycielską Pocztę.Wspierają także działania Polskiej Akcji Humanitarnej (Świat bez głodu, Studnia dla Południa, Akcja Edukacja), Redemptoris Misio (Ołówek dla Afryki) oraz Asante  (Kredki dla Afryki). Powyższe akcje to nie tylko zbiórki, ale przede wszystkim działania edukacyjne, które wolontariusze proponują całej społeczności szkolnej np. wystawy, lekcje, konkursy, pokazy itp.

                Młodzież aktywna w Szkolnym Kole Wolontariatu wykonuje dużo pracy, jest zaangażowana, chętna do podejmowania wyzwań, ciekawa świata i ludzi. W swoich działaniach dostrzega problemy ich najbliższego otoczenia, chce pomagać, dzielić się swoją wiedzą i pracą. Jednocześnie młodzi ludzie widzą, że należy pochylić się także nad problemami tych, którzy mieszkają w najdalszych zakątkach świata.Ich praca wolontarystyczna poszerza horyzonty, uczy współpracy, kształtuje empatię oraz daję podstawę do budowania własnej przyszłości.